Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

Jan Kupující 
Vaše ulice 7
123 45 Velkoměsto 
jankupujici@mujemail.cz
tel.: 123456789 

 

www.liquid-eshop.cz
Jiří Mačát
Uhřičice 72

752 01 Uhřičice  


DOPORUČENĚ


Ve Velkoměstě, 7 ledna 2013 

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal baterii XY v hodnotě XY Kč. Tuto jsem od Vás obdržel dne 3 ledna 2013 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu www.liquid-eshop, Jiří Mačát, Uhřičice 72, 752 01 Uhřičice.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo123456789/9876, vedený u Mojí banky, a.s.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
Jan Kupující